| | | |

 

مراسم ولادت امام رضا (ع)

ولادت امام رضا (ع)

 

مراسم شهادت امام صادق(ع)

شهادت امام صادق (ع)

 

مراسم شهادت امام باقر (ع)

شهادت امام باقر(ع)

شهادت امام باقر (ع) - روضه پایانی - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام باقر (ع) - شور - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام باقر (ع) - شور - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام باقر (ع) - واحد - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام باقر (ع) - زمینه - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام جواد (ع) - روضه - کربلایی حسینی
شهادت امام جواد (ع) - شور - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام جواد (ع) - زمینه - کربلایی علی فلاح پور
ولادت امام رضا(ع) - مولودی شور - کربلایی علی فلاح پور
ولادت امام رضا(ع) - سرود- کربلایی علی فلاح پور
ولادت امام رضا(ع) - مدیحه سرایی - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام صادق (ع) - شور- کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام صادق(ع) - شور- کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام صادق(ع) - واحد - کربلایی علی فلاح پور
شهادت امام صادق(ع) - زمینه - کربلایی علی فلاح پور
| | | |